คุณคือฉันอีกคน
สิ่งที่ฉันทำกับคุณ ฉันก็ทำกับตัวเองด้วย

ในการเดินทางทางจิตวิญญาณของเรา ความกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากการสังเกตเท่านั้น เมื่อเราเปิดใจและปรับตัวเข้ากับโลกธรรมชาติ เราจะได้ยินข้อความในนั้นและเป็นสักขีพยานในความงามและการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มันเตือนเราว่าเราไม่ได้แยกออกจากธรรมชาติแต่เป็นส่วนสำคัญของธรรมชาติ ด้วยการโอบรับจังหวะของโลกและโอบรับภูมิปัญญาของโลก เราจะพบความสงบสุข แรงบันดาลใจ และความรู้สึกลึกซึ้งของการเป็นส่วนหนึ่งของ เป็นความรับผิดชอบของเราในการดูแลและปกป้องความสมดุลอันละเอียดอ่อนของชีวิตบนโลกของเราในฐานะผู้ดูแลเว็บที่เชื่อมต่อถึงกันนี้